carnifex barré

carnifex barré
dryžasis miškinis sakalas statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Micrastur ruficollis angl. barred forest-falcon vok. Sperberwaldfalke, m rus. полосатый лесной сокол, m pranc. carnifex barré, m ryšiai: platesnis terminasmiškiniai sakalai

Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. . 2009.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”